Neden Hemsire.gen.tr üyesi  olmalıyım?
   
 CV bırakmak için üye olmanız gerekmektedir.
Üye Olmak İstiyorum
     Hemşire Talep Formu


Tuğba Aygül

 DUYURULAR
Web sitemiz yeni şekliyle yayına girmiştir..istek ve önerilerinizi lütfen bizimle paylaşınız..

 ANKET 
Hastalığınız Durumunda, Tedavi Olmak İçin Hangi Kurumu Tercih Edersiniz?
 özel hastaneler
 devlet hastaneleri
 ssk hastaneleri
 diğer
 bitkisel ilaçlarla hiçbirine gitmeden

 E-BÜLTEN
 E-Bültenimize mail adresinizi ekleyerek gündemi takip edebilirsiniz.
  E-Mail
 
Kanser Hastalarında Anksiyete Tedavisi
Kanser hastalarında anksiyete tedavisine yönelik; farmakolojik, psikososyal ve alternatif tedavi (TAT) yöntemleri kullanılabilir.

 
Kanser hastalarında anksiyete tedavisine yönelik; farmakolojik, psikososyal ve alternatif tedavi (TAT) yöntemleri kullanılabilir.

Anksiyete İçin Farmakolojik Tedavi

Kanser hastalarında anksiyete bozukluğunun farmakolojik tedavisinde en sıklıkla aşağıda gösterilen benzodiazepinler kullanılır.

Akut ve kronik anksiyetenin tedavisinde, benzodiazepin ile yeterli sonuç alınamazsa, antipsikotikler düşük dozda kullanılabilir.

Atipik antipsikotikler daha sıklıkla tercih edilir. Solunum güçlüğü olan hastalarda,
benzodiazepinler değil, antihistaminik ilaçlar tercih edilmelidir.

Betablokerler (propranolol), trisiklik antidepresan (amitriptyline, doxepin, imipramin) de kullanılabilir. C02 retansiyonu olan hastalarda düşük doz nöroleptik tercih edilmelidir.

Anksiyetede Psikososyal Uygulamalar

Kanserli hastaların içinde bulundukları durumla daha etkili başa çıkabilmelerine yardım etmek için bazı uygulamalar geliştirilmiştir.

Psikososyal uygulamaların amacı, hastalara hastalıkları ile başa çıkmaları için gereken kaynak ve becerileri vermek, daha büyük bir iyilik hali ve daha fonksiyonel bir uyum sağlamalarını gerçekleştirmek ve yaşam kalitelerini yükseltmektir.

Başlıca psikososyal uygulamalar, kanser hakkında ve normal emosyonel reaksiyonlar hakkında bilgilendirmeyi, gevşemeyi sağlayan uygulamaları, kognitif davranışçı terapileri ve psikoeğitimi içerir.

Çoğu girişim hastalara önerilerde bulunma, sosyal destek sağlama, duygularını açıklama ve anlama için fırsat sunma, soruna eğilme ve algıların yeniden yapılandırılmasını içermektedir.

Bilgilendirme

Kanser hastalarının hayatı tehdit edici durumları, uygulanacak tedavilerin ciddiyeti ve bu konular hakkında hastaların bilgi eksiklikleri, hastaların hastalıklarına ve olası tedavi komplikasyonlarına bağlı olarak yaşayabilecekleri anksiyetenin düzeyini arttırabilmektedir.

Sonuç olarak ümidi yok etmeden, yalancı ve abartılı bir güvence de vermeden, her zaman bir çıkış yolu olduğu hatırlatılarak, gerektiğinde psikiyatrist yardımı alarak bilgilendirme yapılmalıdır.

Psikolojik olarak hazır olmayan, ruhsal bozukluk öyküsü olan, bilmek istemediğini söyleyen, sormayan hastalara bilgi verme aşamasında psikiyatrisin yardımı istenmelidir.

Ülkemizde kanser tanısını bilen hastalarımızda bilgilenme, sağlık çalışanlarının desteğiyle
açıklanmaktan çok sezgisel ve dolaylı yollarla olmaktadır.

Bu durum olasılıkla kansere atfedilen tüm olumsuz düşüncelerle birlikte psikiyatrik bozuklukların kanser tanısını bilmeyen hastalardan daha yüksek oranda saptanmasına neden olmuştur.

Yapılan çalışmalar sonucunda kanser tanısını bilen hastalarda psikiyatrik bozukluklar tanıyı bilmeyen hastalardan daha yüksek görülmüştür.

İyi bir bilgilendirmeyle hastaların psikolojik sorunlara daha az maruz kaldığını ve daha iyi uyum yapabildikleri saptanmıştır.

Radyoterapi alan 60 kanser hastasına 12 dakikalık slide-sunum ile yapılan bilgilendirme toplantısı sonunda bilgilendirme yapılanların daha düşük anksiyete puanları olduğu görülmüştür.

Hastaların bilgilendirilmesinin ve hekim ile hasta arasındaki ilişkinin geliştirilmesinin, radyoterapi uygulanan hastaların hastalıklarına ve uygulanan tedavilere bağlı korku ve stres ile başa çıkmalarına ve bu şekilde yaşam kalitelerinin arttırılmasına yardımcı olduğu görülmüştür.

Kanser tanısını bilen hastaların anksiyete düzeylerinin tanısını bilmeyenlerden daha yüksek olduğu görülmüştür.

Anksiyete İçin Psikoeğitim

Psikoeğitimsel çalışmalar hasta, aile ve uzmanlar tarafından yüz yüze, planlı olarak amaçlanan, hasta ve ailesinde istendik davranış değişikliği oluşturmada eğitimin yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı, eğitimsel ve psiko-sosyal amaçları olan bir programı tanımlar.

Psikoeğitim programlarında; hastalık süreci, hastalığın tedavisi ve başa çıkma konularında eğitim verilir.

Planlı psikoeğitim programları ile hasta ve aileler hastalıkla ilgili yaşadıkları güçlüklerle nasıl başa çıkacaklarını öğrenirler, sorun çözme becerileri geliştirir ve bu bilgiyi kullanarak yaşam kalitelerini arttırabilirler.

Kanser hastalarına yönelik eğitimsel, davranışsal ve danışmanlık girişimlerinin etkinliğini
değerlendiren tüm prospektif randomize çalışmalar üzerinde meta analiz uygulanmış ve sonuç
olarak;

- Bilgilendirme ve / veya eğitimsel yaklaşımların, tıbbi bilgiyi ve uyumu geliştirmede;
- Davranışsal yaklaşımların, spesifik semptomları yönetmede;
- Davranışsal olmayan danışmanlık terapisinin, duygusal uyumda en etkili olduğu bulunmuştur.

Özellikle psikoeğitimsel gruplar, hastalığı yakın zamanda tanı konulan ve hastalığı ilerleme riskindeki bireyler için önemlidir.

Bu hastalara yönelik; bilgi sağlama ve tedaviye uyumu geliştirme, gelecekteki ruhsal bozuklukları önlemede yararlı olacaktır.

Yapılan araştırmalar incelendiğinde;

- Kanser hastalarında psikoeğitim uygulaması değişik türdeki ve evrelerdeki kanser hastalarına yönelik hastalık hakkındaki bilgiyi,
- Günlük sağlık problemleri ile başa çıkmayı,
- İletişimi,
- Stres yönetimini,
- Kaynaklara ulaşımı içerecek şekilde ortalama 5-7 hafta ve haftada bir kez uygulanmış, sonuçta hastaların ortalama olarak depresyon düzeylerinde %15-20 ve anksiyete düzeylerinde %35-40 azalma görülmüştür.

Anksiyetede Kognitif Davranışçı Terapiler

Kısa süreli olması ve hedef semptomların kontrolünü amaçlaması nedeniyle tercih edilmektedir. Kanserde ağrı, beklenti bulantısı, anksiyete ve depresif belirtilerle baş etmede etkili bulunmuştur.

Tedavi dönemindeki hastalarda psikoeğitim ve grup uygulamaları daha etkili olmasına rağmen kanser tanısı konan ve tedavisi bittikten sonra yaşamını sürdüren hastalarda kognitif davranışçı terapilerin anksiyete ve depresyon üzerinde kısa süreli olarak daha etkili olduğu ve grup uygulamalarından böyle uygulamaların tercih edilmesi gerektiği görülmüştür.

 Köşe Yazıları
   
Melek Kılıç
Çocuklarımızı Bulaşıcı Hastalıklardan Koruma Yolları
Uzm. Pedagog Belgin Temur
Dadı, Bakıcı Ve Bebek
Prof .Dr. Olcay Neyzi
Bebek Ve Çocuk Sağlığı
Tuğba Aygül
Anne Bak ‘’vapur‘’
Nesime Güzel
Kadın Sağlığı Toplumsal Cinsiyet Ve Şiddet
Filiz Şeker
Çocuk Dünyaya Geldiğinde Nelere Dikkat Edilmeli?
Asude Oflaz
Doğum Öncesi Eğitimlerin Önemi
Burada Yazmak İstermisiniz?
Burada Yazmak İstermisiniz?

Hemsire.gen.tr Damla İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ne bağlı bir sitedir. Damla İnsan Kaynakları Ltd. Şti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu, 19/04/2012 tarihli 100 sayılı izin belgesiyle faaliyet göstermektedir. 4904 sayılı Türkiye İş Kanunu gereğince iş arayanlardan menfaat sağlanması ve ücret alınması yasaktır.
İstanbul özel istihdam büroları derneği
Babysitter - Bakıcı - Bebek bakıcı - Bebek bakıcısı - Cam balkon - Çocuk bakıcısı arıyorum - Dadı rehberi - Dadınız - Çocuk bakıcısı - Danışmanlık rehberi - Danışmanlık şirketleri - Dans - İş İlanları, Eleman İlanları - Ev personeli - E-bakıcı - Evde bakım - Hamile - Hastabakıcı - Hemşire - Huzurevi - İmaj danışmanlık - Medyum- Organizasyon - Online dadı - Özel şoför - Sevgililer günü - Site ekle - Temizlikçi bayan - Temizlik - Yaşlı bakıcısı - Yatılı bakıcı - Yatılı eleman - Yatılı eleman - Yuva rehberi - Aile danışmanlığı - Doğum fotoğrafları - İstanbul temizlik şirketleri - Şengen vizesi - Otel - Tatil -